Nytt nettsted for Kristiansund Kameraklubb er under utarbeidelse og kommer i løpet av 2018

Leder: Terje Bach, leder@kkkfoto.no • Tlf. 48 21 91 00